از امروز میزان مصرف مردم کره زمین بیش از تولید آن است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
از امروز میزان مصرف مردم کره زمین بیش از تولید آن است

شبکه موسوم به “گلوبال فوت پرینت“، با استناد به ۵۴۰۰ منبع اطلاعاتی، روز پنجشنبه سیزدهم اوت برابر با بیست و دوم مرداد را روز پایان محصولات سالانه کره زمین اعلام کرد.

به عبارت دیگر از امروز میزان مصرف مردم کره زمین اعم از مواد غذایی یا انرژی، بیش از میزان تولید آن خواهد بود.

این روند از دهه هفتاد میلادی سیل نزولی داشته و میزان مصرف مردم کره زمین بیش از میزان تولیدات آن بوده است.

برای مثال در سال ۱۹۷۰ در اواخر سال یعنی از بیست و سوم دسامبر بود که میزان مصرف بیشتر از میزان تولید شد این در حالی است که این میزان در سال ۲۰۱۴ به نوزدهم اوت یعنی نیمه تابستان رسیده و سال جاری هم به سیزدهم اوت کاهش یافت.

گرچه این روش محاسبه در میان دانشمندان جای بحث دارد ولی به نظر می رسد افزایش جمعیت و تغییرات آب و هوایی از دلایل عمده کاهش تولیدات و افزایش مصرف مردم کره زمین باشد.