ناگازاکی، هفتاد سال بعد از حمله اتمی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ناگازاکی، هفتاد سال بعد از حمله اتمی

هفتاد سال از حمله اتمی آمریکا به ناگازاکی می گذرد و مردم ژاپن روز یکشنبه یاد دهها هزار قربانی آن را گرامی داشتند.

ساعت یازده و دو دقیقه به وقت محلی یعنی دقیقا لحظه فرو افتادن بمب اتمی بر سر ساکنان شهر، مردم ژاپن به احترام قربانیان یک دقیقه سکوت کردند.

در این مراسم مقامات بلند پایه ژاپن، از جمله شینزو آبه، نخست وزیر این کشور حضور داشتند و با تقدیم گل به کشته شدگان ادای احترام کردند.

این بمب چهار و نیم تنی که نام “مرد چاق” را بر روی آن گذاشته بودند ابتدا قرار بود یک کارخانه اسلحه سازی در شهر کوکورا را هدف قرار دهد اما بدی آب و هوا باعث شد تا ناگازاکی قربانی حمله شود، حمله ای که در دم جان هفتاد و چهار هزار نفر از جمعیت دویست و چهل هزار نفری ناگازاکی را گرفت، همین تعداد را مجروح کرد و اثرات آن تا سالها باقی ماند.