اعتراض گروهی از شهروندان روسیه به امحای مواد غذایی وارداتی

اعتراض گروهی از شهروندان روسیه به امحای مواد غذایی وارداتی
نگارش از Euronews

روند پرشتاب نابود کردن مواد غذایی وارد شده از اتحادیه اروپا به روسیه، نارضایتی بخشی از شهروندان این کشور را برانگیخته است. جمعی از معترضان با

روند پرشتاب نابود کردن مواد غذایی وارد شده از اتحادیه اروپا به روسیه، نارضایتی بخشی از شهروندان این کشور را برانگیخته است.

جمعی از معترضان با سازماندهی یک کارزار از مقام های این کشور خواسته اند تا ضمن لغو این تصمیم، مواد غذایی وارد شده به صورت غیرقانونی از اتحادیه اروپا را در میان فقرا تقسیم کنند. تا کنون ۳۰۰هزار نفر طومار اینترنتی این درخواست را امضا کرده اند. به نظر می رسد این چالش، افکار عمومی در روسیه را چندپاره کرده است.

یکی از شهروندان می گوید: «من مخالف نابود کردن مواد غذایی وارداتی هستم. تولیدکنندگان روس هنوز توانایی تولید محصولات با کیفیت را ندارند.»

یک شهروند دیگر اما معتقد است: «مردم باید میهن پرست باشند. تمام مواد خوراکی باید در روسیه تولید شود. محصولات غذایی ما در روسیه بسیارند.»

ریاست جمهوری روسیه سال گذشته و در پاسخ به تحریم های وضع شده از سوی بروکسل علیه مسکو در جریان بحران اوکراین، ورود مواد غذایی از کشورهای اتحادیه اروپا را ممنوع اعلام کرد. میزان کشف و ضبط محصولات خوراکی واراداتی در مرزهای روسیه در روزهای گذشته چند برابر شده است.

مطالب مرتبط