یونان: برای توافق جنگیدیم؛ آلمان: یونان مسئولیت پذیر باشد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یونان: برای توافق جنگیدیم؛ آلمان: یونان مسئولیت پذیر باشد

توافق نشست بروکسل درباره بحران مالی یونان، عکس العملهایی در میان برخی سران کشورهای اروپایی داشت.

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، پس از توافق روز دوشنبه گفت: «ما ۶ ماه نبرد سخت داشتیم. برای به دست آوردن نتیجه مطلوب و توافقی که به یونان اجازه روی پا خود ایستادن را می دهد، تا آخر جنگیدیم…. تصمیمهای سختی گرفتیم تا مانع از اجرایی شدن درخواستهای افراطی از سوی محافظه کارترین گروههای افراطی اروپا شویم.»

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان نیز در کنفرانس مطبوعاتی گفت: «گمان می کنم راههایی را پیدا کرده ایم که بر اساس آن همانطور که همیشه تکرار کرده بودم، مزایا از کاستیها پیشی گرفته اند. اصول اساسی که ما همیشه برای نجات یورو دنبال کرده ایم، پیش روی ماست. از یک سو، همبستگی میان کشورهای عضو و از سوی دیگر مسئولیت پذیری کشوری که باید پذیرای تغییرات آتی باشد.»

فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه نیز پس از اعلام توافق نهایی گفت: «توافقی بدست آمده است. این توافق چیزی است که فرانسه بدنبال آن بود. این توافق حاصل شده پیش روی ماست و به یونان اجازه ماندن در حوزه پولی یورو را ضمن احترام گذاردن به قوانین حوزه پولی یورو، می دهد.»

شاندرو ژیروش، خبرنگار یورونیوز از محل برگزاری نشست بروکسل می گوید: «نتیجه نشست بروکسل بیرون رانده نشدن یونان از حوزه پولی یورو بود ولی قضیه در اینجا پایان نمی پذیرد زیرا ۶ کشور از میان اعضای حوزه پولی یورو نیاز به تصویب مجلسهای خود برای اجرایی کردن برنامه سوم کمک مالی به یونان هستند.»