همه پرسی در یونان درباره کمک مالی مشروط اروپا آغاز شد

همه پرسی در یونان درباره کمک مالی مشروط اروپا آغاز شد
نگارش از Euronews

تکلیف شرایط پیشنهادی وام دهندگان بین المللی برای تمدید کمک مالی به آتن در همه پرسی امروز یکشنبه با آرای رای دهندگان یونانی روشن می شود. رهبران یونان

تکلیف شرایط پیشنهادی وام دهندگان بین المللی برای تمدید کمک مالی به آتن در همه پرسی امروز یکشنبه با آرای رای دهندگان یونانی روشن می شود.

رهبران یونان و اروپا به این رویداد چشم دوخته اند. نتیجه این همه پرسی تاثیری آشکار بر ثبات اقتصادی و سیاسی یونان، آینده آن در منطقه پولی یورو و نیز اتحادیه اروپا خواهد داشت.

شعبه های اخذ رای در سراسر یونان ساعت هفت صبح امروز به وقت محلی درهای خود را به روی واجدین شرایط باز کردند.

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان که در انتخابات شش ماه پیش با شعار مخالفت با سیاست های ریاضت اقتصادی به پیروزی دست یافت، از هموطنانش خواسته تا در این همه پرسی با افتخار به برنامه پیشنهادی اروپا پاسخ منفی بدهند.

برغم فشارهای غرب بر آتن، نخست وزیر یونان می گوید رای منفی در این همه پرسی به معنای خروج کشورش از منطقه پولی یورو و اتحادیه اروپا نیست و از فردای همه پرسی مذاکرات با شرکای اروپایی از سر گرفته خواهد شد.

مطالب مرتبط