نگاه رسانه های تصویری اروپا به بحران یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نگاه رسانه های تصویری اروپا به بحران یونان

اصلاح حقوق بازنشستگی از جمله نقاط مهم اختلاف میان دولت یونان و بستانکاران بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول بود. جدایی بروکسل و آتن که بخشی از آن به دلیل اختلاف بر سر موضوع بازنشستگان بود، این نگرانی را ایجاد کرد که ممکن است پول لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان وجود نداشته باشد.

نحوه حمایت از بازنشستگان مسئله ای است که طی ماه های گذشته بسیار در باره اش صحبت شده است. علیرغم آنکه سال گذشته در طبقه بندی گروه بیمه ای آلیانز، یونان با کسب رتبه ۴۲ در میان پنجاه کشور، جایگاه خود را اندکی بهبود بخشید اما همچنان بیشترین هزینه را در میان کشورهای اروپایی برای سیستم بیمه پیشگیرانه خود انجام می دهد. به طوری میزان این هزینه ۱۷.۵ درصدِ تولید ناخالص داخلی است.

شبکه دو تلویزیون فرانسه

یونان نه تنها به نهاد های اروپایی بلکه به کشورهای منطقه یورو بدهکار است. از جمله به آلمان (هفتصد یورو به ازای هر آلمانی) ، به ایتالیا (ششصد و سی یورو به ازای هر ایتالیایی و فرانسه (ششصد یورو به ازای هر فرانسوی). حتی کشورهای کوچکی نظیر اسلواکی نیز به آتن وام پرداخت کرده اند. در میان حتی کشورهای کوچکی نظیر اسلواکی نیز به یونان وام داده اند، حال آنکه وضعیت بسیاری از بازنشستگان در اسلواکی بسیار بدتر از بازنشستگان یونانی است.

مستمری متوسط بازنشستگی در اسلواکی ۳۸۰ یورو است در حالی که در یونان بازنشستگان به طور متوسط ۸۸۲ یورو مستمری می گیرند. حداقل حقوق در اسلواکی ۳۸۰ یورو و در یونان ۵۸۳ یورو است.

اسلواکی شش سال به عقب با انجام اصلاحات بسیاری سخت و طاقت فرسا به منطقه پولی یورو ملحق شد. به اعتقاد یکی از اقتصاد دان این کشور یونانی ها باید امروز از تجربه اسلواکی درس بگیرند.

«این اصلاحاتِ سخت و طاقت فرسا بود که باعث شد از وضعیت قبلی خود که در دهه ۱۹۹۰ به آن حفره سیاه اروپا می گفتند، عبور کنیم و به یکی از کشورهای دارای رشد بسیار سریع اقتصادی تبدیل شویم.»