داوطلبان خارجی به کمک زلزله زدگان نپال شتافتند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
داوطلبان خارجی به کمک زلزله زدگان نپال شتافتند

صدها داوطلب خارجی عازم کاتماندو، پایتخت نپال شده اند تا به پاکسازی محیط بپردازند و در امر کمک رسانی به امدادگران محلی و خارجی یاری رسانند. آنها در میدان “دوربار” مشغول جمع کردن آجرها و چوبهای فروریخته هستند.

برخی از آنان چنانچه یکی از این داوطلبان می گوید، به پیام درخواست کمک در فیس بوک جواب داده اند: “از طریق فیس بوک فهمیدم که از جوانان می خواهند تا بیایند و برای تمیزکردن و برداشتن سنگ و آوار کمک کنند. فکر می کنم هنوز اجساد زیادی زیر آوار باشد پس می خواهیم اینجا را پاک کنیم، چون بوی بد پخش شده و باید اینها را از اینجا ببریم.”

گروه های امداد از جمله، آتش نشان های لهستانی با سگ های تربیت شده در جستجوی زنده ماندگان احتمالی در میان خرابی ها می گردند. احتمالی که بسیار ضعیف است.

آخرین نجات یافته ای که پس از هشتاد ساعت زنده از زیر آوار بیرون آمد، در اثر جراحات جدی یک پای خود را از دست داد.