تدابیر ویژه برای مبارزه با فساد در برزیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تدابیر ویژه برای مبارزه با فساد در برزیل

خبر کوتاه
دادستانی برزیل تدابیر ویژه مبارزه با فساد در این کشور را به اجرا در می آورد. به گفته این نهادقضایی 10 راه حل و تدبیر جدید برای مبارزه با مفسدان اقتصادی بکار گرفته خواهد شد. در هفته های اخیر اعتراضات فراوانی علیه گسترش فساد دولتی در این کشور انجام شده است.