بحران مالی یونان؛ نارضایتی اروپا و خوشبینی الکسیس سیپراس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بحران مالی یونان؛ نارضایتی اروپا و خوشبینی الکسیس سیپراس

الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان روز جمعه در بروکسل با ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا دیدار کرد. آقای سیپراس خوشبین است که تلاش های میانجیگرانه میان آتن و طلبکاران بین المللی به نتیجه موفقی برسد، اما آقای یونکر از پیشرفت گفتگوها راضی نیست.

ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفت: «من از تحولات هفته های اخیر راضی نیستم. فکر نمی کنم که پیشرفت های کافی بدست آورده باشیم، اما سعی می کنیم در ارتباط با مسائلی که با آنها روبرو ایم به نتیجه ای قابل قبول برسیم.»

از سوی دیگر الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان نیز گفت: «من خوشبینم، چرا که ما اراده سیاسی لازم را داریم تا در اسرع وقت راه حلی برای مسائل مشترکمان پیدا کنیم. معتقدم اگر اراده سیاسی داشته باشیم، همه چیز ممکن است.»

با اینحال وزیر دارایی آلمان گفته است که عدم پیشرفت در مذاکرات، احتمال خروج یونان از حوزه یورو را افزایش می دهد. در اواخر ماه فوریه، توافقی میان اتحادیه اروپا و یونان بدست آمد که برنامه کمک های مالی به یونان را در ازای اصلاحات اقتصادی، برای چهار ماه تمدید کرد. در این مدت یونان فرصت دارد تا با طلبکاران بین المللی برای بازپرداخت بدهی هایش مذاکره کند.