مخالفت بانک مرکزی اروپا با گزینه های آتن برای رهایی از بحران بدهی ها

مخالفت بانک مرکزی اروپا با گزینه های آتن برای رهایی از بحران بدهی ها
نگارش از Euronews

به رغم تلاش آتن برای رهایی از بحران بدهی ها، فشارها بر یونان در حال افزایش است. بانک مرکزی اروپا روز چهارشنبه با اعمال محدودیتی، این کشور را از روی

به رغم تلاش آتن برای رهایی از بحران بدهی ها، فشارها بر یونان در حال افزایش است.

بانک مرکزی اروپا روز چهارشنبه با اعمال محدودیتی، این کشور را از روی آوردن به اوراق قرضه بعنوان یک تضمین برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود بازداشت.

این بدان معناست که یونان نمی تواند برای بازپرداخت اقساط بدهی هایش در ماه فوریه به اوراق قرضه متوسل شود.

پیشتر دو بانک بزرگ یونانی با پیش بینی کمبود نقدینگی، در ماه گذشته میلادی از بانک مرکزی اروپا درخواست کرده بودند تا در چارچوب برنامه وام های اضطراری این نهاد اروپایی نقدینگی خود را تامین کنند.

با وجود محدودیت اخیر، بانک های یونان هنوز می توانند به بواسطه برنامه وام های اضطراری بانک مرکزی اروپا به منابع مالی دسترسی داشته باشند هر چند که این راه نیز الزاماتی همراه است.

مطالب مرتبط