یونان در تلاش جلب حمایت

یونان در تلاش جلب حمایت
نگارش از Euronews

نخست وزیر جدید یونان در تلاش دیدار از پایتختهای اروپایی، در بروکسل با رهبران سه نهاد عمده اروپایی گفتگو کرد. هدف، جلب حمایت اعضاء از نظر مذاکرات مجدد در مورد دیون ملی یونان و برنامه ریاضتی است که بر ا

روز چهارشنبه، الکسیس سیپراس، نخست وزیر جدید یونان، با روسای سه نهاد عمده اروپایی در بروکسل دیدار کرد. این بخشی از سفر آقای سیپراس به سایر پایتختهای اروپاست که هدف آن، متقاعد کردن سران اتحادیه به تجدید نظر درمورد دیون ملی این کشور است.

آقای سیپراس، همچنین، امیدوار است برنامه ریاضتی تحمیل شده بر کشور، مورد مذاکره مجدد قرار گیرد.

آنچه آقای سیپراس می خواهد، نه مقابله، بلکه توافقی دوجانبه میان اتحادیه اروپا و یونان است.

نخست وزیر یونان گفت: “خوشبینم که تلاش خواهیم کرد تا زمینه های مشترکی برای یافتن راه حلی که مورد پذیرش طرفین و در جهت یک آینده مشترک بیابیم. میدانم که تاریخ اتحادیه اروپا، تاریخ اختلاف نظرات و یافتن مصالحه برای آنهاست.”

دیمیتریس پاپادیمولیس، معاون پارلمان اروپا گفت یونان برای جلب حمایت از اهدافش به زمان نیاز دارد: “تنها ده روز پس از انتخاب دولت جدید در یونان، دیگر کسی از خروج کشور از اتحادیه اروپا حرف نمی زند. یونان در انزوا قرار نگرفته است و تلاش ما بر این است که جبهه ای علیه آلمان ایجاد نشود. این اتحاد و توافق مشترک است که می تواند یونان و منطقه مالی یورو را بسوی رشد به پیش ببرد.”

گزارشگر یورونیوز، افی کوستوکوستا می گوید: در جریان مذاکرات بروکسل، موضوع گروه سه گانه وام دهندگان بین المللی (ترویکا) مطرح نشد، اما طرفین در مورد مذاکرات در جهت برنامه اقتصادی دیگری برای یونان به بحث نشستند. آزمایش واقعی در هفته آینده خواهد بود که آقای سیپراس برای نخستین بار در کنفرانس سران اتحادیه اروپا شرکت خواهد کرد.

مطالب مرتبط