اعتصاب کارگران در ترکیه

اعتصاب کارگران در ترکیه
نگارش از Euronews

خبر کوتاه کارگران بیست و دو کارخانه فلز در ترکیه دست به اعتصاب زدند. معترضان خواستار افزایش دستمزد و برابری حقوق میان کارگران هستند. این اعتصاب پس

خبر کوتاه

کارگران بیست و دو کارخانه فلز در ترکیه دست به اعتصاب زدند.

معترضان خواستار افزایش دستمزد و برابری حقوق میان کارگران هستند.

این اعتصاب پس از شکست مذاکرات میان اتحادیه های کارگری و نمایندگان کارخانه ها برگزار شد.

مطالب مرتبط