ارتش اوکراین و توزیع غذا در میان سربازان در دونتسک

ارتش اوکراین و توزیع غذا در میان سربازان در دونتسک

ارتش اوکراین برای سربازان این کشور در دونتسک مواد غذایی تامین کرده است. کنترل این بخش از شرق اوکراین همچنان در دست ارتش اوکراین است

ارتش اوکراین برای سربازان این کشور در دونتسک مواد غذایی تامین کرده است. کنترل این بخش از شرق اوکراین همچنان در دست ارتش اوکراین است

تازه‌ترین ویدیو