مراسم دو همگانی در اتیوپی

مراسم دو همگانی در اتیوپی

بیش از ۳۰ هزار نفر در چهاردهیمن سال برپایی مراسم دو همگانی در اتیوپی شرکت کردند. این مراسم سالانه یکی از بزرگترین مناسبت ها در تقویم ساکنان شرق آفریقا است.

بیش از ۳۰ هزار نفر در چهاردهیمن سال برپایی مراسم دو همگانی در اتیوپی شرکت کردند. این مراسم سالانه یکی از بزرگترین مناسبت ها در تقویم ساکنان شرق آفریقا است.

تازه‌ترین ویدیو