کاهش قیمت نفت بدلیل کاهش تقاضا، مهمترین چالش کشورهای تولید کننده نفت در ماههای آینده

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کاهش قیمت نفت بدلیل کاهش تقاضا، مهمترین چالش کشورهای تولید کننده نفت در ماههای آینده

صنددوق بین المللی پول چشم انداز مثبتی از اقتصاد جهان ندارد. این سازمان بین المللی به سرمایه گذاران توصیه کرده تا در دو سال آینده با محافظه کاری بیشتری در جهان سرمایه گذاری کنند.
رییس اقتصاددانان این نهاد می گوید می گوید بازگشت پس از بحران اقتصادی به کندی انجام می گیرد. اگر به کشورهای توسعه یافته توجه کنیم متوجه می شویم که کشورهای چون آمریکا وضع خوبی دارند اما در بریتانیا، آلمان و فرانسه شرایط بر وفق مراد نیست.

صندوق بین المللی نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی اروپا چون ایتالیا و آلمان را ناامید کننده می داند و می گوید میزان سرمایه گذاری در این کشورها کاهش پیدا خواهند کرد.

اما چشم انداز اقتصادی خاورمیانه کاملا متفاوت است. برای این سازمان بین المللی رشد اقتصادی برای بسیاری از کشورهای این منطقه با کاهش چندانی مواجه نخواهد شد. اما قیمت نفت کاهش می یابد. با توجه به اینکه نفت مهمترین منبع درآمد در کشورهای خلیج فارس است و این کشورها از صادرات صنعتی و یا کشاورزی بهره ای ندارند.

به هر حال کشورهای صادر کننده نفت، خصوصا مهمترین تولید کنندگان نفت در خاورمیانه نسبت به کاهش قیمت تصمیم گیری می کنند ولی اقتصاددانان معتقدند کاهش قیمت نفت بدلیل کاهش تقاضا است و این موضوع حتی در زمان جنگ و درگیری در خاورمیانه کمکی به اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت نخواهد کرد.