تاثیرات مادرانه بر سرنوشت کودک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تاثیرات مادرانه بر سرنوشت کودک

آیا از دوران جنینی تا بزرگسالی، تاثیرات مادرانه می تواند شکل دهنده تجربه های آموزشی کودک شود؟ اگر یک مادر آموزش خود را کامل نکرده باشد چطور؟ آیا اساسا برای بازگشت به مدرسه در سنین بالا دیر است؟

یک تحقیق جدید نشان می دهد که تاثیر مادرانه، عامل اصلی در ماندن کودک در مدرسه و یا ترک مدرسه است. اما تاثیر مادرانه از دوران آبستنی تا بزرگسالی کودک چگونه است و نیز اینکه مادران چگونه این روند را مدیریت می کنند؟

تحصیل دختران در مدارس نیز با نقش مادر در آموزش کودک و حمایت از او پیوند نزدیک دارد و البته این یک مسئله تازه نیست، برای نمونه در پاکستان یک موضوع تاریخی است.

بررسی بیشتر این موضوعات در برنامه جهان دانش.

Learning World Facebook

Learning World Twitter