کسب سود و حفظ محیط زیست؛ اهداف سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز

کسب سود و حفظ محیط زیست؛ اهداف سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز

با همکاری

برگزارکنندگان نشست آب‌وهوایی سازمان ملل، اوائل سال جاری از نو تأکید کردند که دههٔ کنونی نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل پیامد تغییرات آب‌وهوایی دارد.

تازه‌ترین ویدیو