لندن خود را مهیای تاج‌گذاری چارلز سوم می‌کند

ویدیوها. حال و هوای لندن؛ پایتخت بریتانیا مهیای تاج‌گذاری چارلز سوم می‌شود

بسیاری در نزدیکی کاخ باکینگهام چادر زده‌اند تا بتوانند شانس بیشتری برای دیدار و تماشای خانواده سلطنتی از فاصله نزدیک‌تر داشته باشند. چارلز سوم، پسر ارشد ملکه الیزابت دوم است. وی که از سال ۱۹۵۸ در مقام ولیعهد بریتانیا بود، در ۸ سپتامبر ۲۰۲۲ با مرگ مادرش به مقام پادشاهی رسید. او قرار است روز شنبه ۶ مه در مراسمی رسمی تاج‌گذاری کند.

بسیاری در نزدیکی کاخ باکینگهام چادر زده‌اند تا بتوانند شانس بیشتری برای دیدار و تماشای خانواده سلطنتی از فاصله نزدیک‌تر داشته باشند. چارلز سوم، پسر ارشد ملکه الیزابت دوم است. وی که از سال ۱۹۵۸ در مقام ولیعهد بریتانیا بود، در ۸ سپتامبر ۲۰۲۲ با مرگ مادرش به مقام پادشاهی رسید. او قرار است روز شنبه ۶ مه در مراسمی رسمی تاج‌گذاری کند.

تازه‌ترین ویدیو