NOCOMMENT

دوچرخه‌سواری زیر بالن در ارتفاع ۶۰۰ متری

به نظر می‌رسد برای کریس کایل، ورزشکار اسکاتلندی ردبول واقعا «غیرممکن» معنایی ندارد. او در یکی از آخرین فعالیت‌های شگفتی‌آفرینش، در یک اسکیت پارک آویزان از بزرگترین بالن‌های هوای گرم جهان دوچرخه‌سواری کرد؛ آنهم در ارتفاعی بیش از ۶۰۰ متر بالاتر از سطح زمین. این ماجراجویی وی در این ویدئو و در حالی که چتر نجاتی در پشت دارد، به تصویر کشیده شده است.

به نظر می‌رسد برای کریس کایل، ورزشکار اسکاتلندی ردبول واقعا «غیرممکن» معنایی ندارد. او در یکی از آخرین فعالیت‌های شگفتی‌آفرینش، در یک اسکیت پارک آویزان از بزرگترین بالن‌های هوای گرم جهان دوچرخه‌سواری کرد؛ آنهم در ارتفاعی بیش از ۶۰۰ متر بالاتر از سطح زمین. این ماجراجویی وی در این ویدئو و در حالی که چتر نجاتی در پشت دارد، به تصویر کشیده شده است.

تازه‌ترین ویدیو