تحول دنیای گردشگری به یاری اینستاگرام و تیک‌تاک در گفتگو با جرمی جونسی

تحول دنیای گردشگری به یاری اینستاگرام و تیک‌تاک در گفتگو با جرمی جونسی

با همکاری

«بسیاری از ما وقتی عکس‌های اینستاگرام یا ویدئوهای تیک‌تاکِ جایی را تماشا می‌کنیم به فکر سفر به آنجا می‌افتیم»

تازه‌ترین ویدیو