سفیر هند در دُبی؛ رشد همکاری‌های ما و امارات نتیجهٔ اعتماد سران دو کشور است

سفیر هند در دُبی؛ رشد همکاری‌های ما و امارات نتیجهٔ اعتماد سران دو کشور است

«مهاجران هندی حدود ۳/۵ میلیون نفرند و درواقع یک چهارم جمعیت امارات را تشکیل می‌دهند، و تعدادشان رو به‌ افزایش است. خود این نکته عمق روابط دوجانبه را نشان می‌دهد.»

تازه‌ترین ویدیو