سیاحت در آذربایجان؛ بازدید از روستاهای چند هزارساله در دل کوه

ویدیوها. سیاحت در آذربایجان؛ بازدید از روستاهای چند هزارساله در دل کوه

با همکاری

بسیاری از بلندترین قله‌های آذربایجان پیرامون این روستا واقع شده‌اند و صخره‌های آهکی و خارا رسیدن به آن را دشوار می‌کنند.

تازه‌ترین ویدیو