سیاحت در آذربایجان؛ بازدید از روستاهای چند هزارساله در دل کوه
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سیاحت در آذربایجان؛ بازدید از روستاهای چند هزارساله در دل کوه

با همکاری

بسیاری از بلندترین قله‌های آذربایجان پیرامون این روستا واقع شده‌اند و صخره‌های آهکی و خارا رسیدن به آن را دشوار می‌کنند.

مطالب بیشتر از explore

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تازه‌ترین ویدیو