تلاش الجزایر برای تنوع‌بخشی به اقتصاد با احیای صنعت معدن

تلاش الجزایر برای تنوع‌بخشی به اقتصاد با احیای صنعت معدن

با همکاری

در الجزایر جست‌وجو برای خاک‌های کمیاب بیشتر شده، و مسئولان این کشور قوانین مربوط به معادن را بازبینی کرده‌اند. همچنین یک دانشکدهٔ ویژهٔ معدن نیز به‌تازگی در این کشور افتتاح شده است.

تازه‌ترین ویدیو