سمفونی برای پرو؛ تغییر زندگی نوجوانان به یاری نیروی موسیقی

ویدیوها. سمفونی برای پرو؛ تغییر زندگی نوجوانان به یاری نیروی موسیقی

«می‌خواستم به پسران و دختران بی‌بضاعت در پرو کمک کنم تا جای امنی داشته باشند که رشد کنند و آموزش ببینند و ارزش‌های زندگی را بیاموزند.»

تازه‌ترین ویدیو