ششمین پرواز گردشگری فضایی موفقیت آمیز شرکت بلو اوریجین
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تصاویری از پرتاب راکت بلو اوریجین با شش گردشگر به فضا

شرکت بلو اوریجین، متعلق به جف بزوس مالک فروشگاه اینترنتی آمازون، پنجشنبه ۴ اوت، شش گردشگر از جمله اولین شهروند مصری و پرتغالی را راهی فضا کرد. در این سفر فضایی، راکت نیو شپرد شرکت بلو اوریجین کپسولی حاوی این شش نفر را به مدت ۱۰ دقیقه به ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری از سطح دریا رساند. سپس کپسول حامل سرنشینان پیش از آن که با چتر نجات به آرامی در صحرا فرود آید تجربه ۱۰ دقیقه بی‌وزنی را برای مسافران فراهم آورد. این ششمین پرواز گردشگری فضایی موفقیت‌آمیز شرکت بلو اوریجین در کمتر از یک سال گذشته است.

شرکت بلو اوریجین، متعلق به جف بزوس مالک فروشگاه اینترنتی آمازون، پنجشنبه ۴ اوت، شش گردشگر از جمله اولین شهروند مصری و پرتغالی را راهی فضا کرد. در این سفر فضایی، راکت نیو شپرد شرکت بلو اوریجین کپسولی حاوی این شش نفر را به مدت ۱۰ دقیقه به ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری از سطح دریا رساند. سپس کپسول حامل سرنشینان پیش از آن که با چتر نجات به آرامی در صحرا فرود آید تجربه ۱۰ دقیقه بی‌وزنی را برای مسافران فراهم آورد. این ششمین پرواز گردشگری فضایی موفقیت‌آمیز شرکت بلو اوریجین در کمتر از یک سال گذشته است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست