رهبری زنان در عصر دیجیتال؛ آیا شکاف جنسیتی در اروپا از بین می‌رود؟

ویدیوها. رهبری زنان در عصر دیجیتال؛ آیا شکاف جنسیتی در اروپا از بین می‌رود؟

با همکاری

کاهش شکاف جنسیتی در دنیای کار، چالش بزرگی برای اروپاست. شرکت هوآوی در تلاش است با برگزاری دوره تابستانی «رهبری زنان در عصر دیجیتال» در شهر پراگ، زنان را به ابزار و مهارت‌هایی که از آن‌ها نه تنها برای شکل دادن بلکه برای رهبری تحول دنیای دیجیتال استفاده کنند، تجهیز کند.

تازه‌ترین ویدیو