NOCOMMENT

تصاویر طوفان شن عظیم در شمال غرب چین

طوفان شن عظیمی استان چینگ‌های در شمال غربی چین را درنوردید. این طوفان باعث دردسر چندین ساعته گردشگران شد اما خساراتی به همراه نداشت.

طوفان شن عظیمی استان چینگ‌های در شمال غربی چین را درنوردید. این طوفان باعث دردسر چندین ساعته گردشگران شد اما خساراتی به همراه نداشت.

تازه‌ترین ویدیو