NOCOMMENT

ویدیوها. «نبرد آرایشگرها» با هدف کاهش خشونت در ونزوئلا

جمعی از جوانان ونزوئلائی برای شرکت درمسابقه «بهترین آرایشگر» تلاش خود را به‌کار گرفتند و ۴ ماه تمام تمرین کردند. این مسابقه توسط یک سازمان غیردولتی  برگزار شده و هدف‌ از برگزاری آن فرصت دادن به جوانان برای انجام کاری مفید و سازنده برای خانواده و جامعه شان است. الکسنایکر ۱۷ ساله  برنده این مسابقه که در محله فقیرنشین کاراکاس زندگی می‌کند می‌گوید: «روزهایم را در خیابان‌ها می گذراندم، تنبلی می‌کردم و هیچ کاری انجام نمی دادم . تا اینکه آرایشگری نجاتم داد».

جمعی از جوانان ونزوئلائی برای شرکت درمسابقه «بهترین آرایشگر» تلاش خود را به‌کار گرفتند و ۴ ماه تمام تمرین کردند. این مسابقه توسط یک سازمان غیردولتی  برگزار شده و هدف‌ از برگزاری آن فرصت دادن به جوانان برای انجام کاری مفید و سازنده برای خانواده و جامعه شان است. الکسنایکر ۱۷ ساله  برنده این مسابقه که در محله فقیرنشین کاراکاس زندگی می‌کند می‌گوید: «روزهایم را در خیابان‌ها می گذراندم، تنبلی می‌کردم و هیچ کاری انجام نمی دادم . تا اینکه آرایشگری نجاتم داد».

تازه‌ترین ویدیو