اندونزی

تصاویر برگزاری تمرین گروهی یوگای خنده در جزیره بالی اندونزی

هزاران نفر با شرکت در یک جلسه یوگای خنده که در جزیره تفریحی بالی اندونزی برگزار شد، گرد هم آمدند تا ضمن تمرین خنده‌درمانی برای صلح جهانی دعا کنند.

هزاران نفر با شرکت در یک جلسه یوگای خنده که در جزیره تفریحی بالی اندونزی برگزار شد، گرد هم آمدند تا ضمن تمرین خنده‌درمانی برای صلح جهانی دعا کنند.

تازه‌ترین ویدیو