تصاویری از  ویرانی‌های خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین

ویدیوها. تصاویری از ویرانی‌های خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین

در این ویدئو گوشه‌ای از ویرانی‌های ناشی از حملات روسیه به شهر خارکیف به تصویر کشیده شده است. خارکیف با حدود یک و نیم میلیون نفر جمعیت، دومین شهر بزرگ اوکراین و در حدود ۵۰ کیلومتری مرز این کشور با روسیه قرار دارد. خارکیف برغم حملات ارتش روسیه در بیستمین روز از آغاز تهاجم روسیه همچنان در کنترل نیروهای دولتی اوکراین است.

در این ویدئو گوشه‌ای از ویرانی‌های ناشی از حملات روسیه به شهر خارکیف به تصویر کشیده شده است. خارکیف با حدود یک و نیم میلیون نفر جمعیت، دومین شهر بزرگ اوکراین و در حدود ۵۰ کیلومتری مرز این کشور با روسیه قرار دارد. خارکیف برغم حملات ارتش روسیه در بیستمین روز از آغاز تهاجم روسیه همچنان در کنترل نیروهای دولتی اوکراین است.

تازه‌ترین ویدیو