تصاویری از برزیل؛ بیست هزار مامور پلیس در اعتراض به پایین بودن حقوق خود اعتصاب کردند

ویدیوها. تصاویری از برزیل؛ بیست هزار مامور پلیس در اعتراض به پایین بودن حقوق خود اعتصاب کردند

هزاران مامور پلیس و نیروی امنیتی برزیل روز دوشنبه در اعتراض به پایین بودن حقوق و دستمزد خود در شهر «بلو هوریزونته»، مرکز ایالت میناس گرایس تظاهرات کردند. یک مامور پلیس که در این تظاهرات شرکت کرده بود به خبرنگاران گفت: «ما خواهان افزایش ۳۷.۷ درصدی حقوق خود هستیم.» گفته می‌شود که همزمان با برپایی این تظاهرات، دست کم بیست هزار نیروی پلیس در ایالت میناس گرایس دست به اعتصاب زدند.

هزاران مامور پلیس و نیروی امنیتی برزیل روز دوشنبه در اعتراض به پایین بودن حقوق و دستمزد خود در شهر «بلو هوریزونته»، مرکز ایالت میناس گرایس تظاهرات کردند. یک مامور پلیس که در این تظاهرات شرکت کرده بود به خبرنگاران گفت: «ما خواهان افزایش ۳۷.۷ درصدی حقوق خود هستیم.» گفته می‌شود که همزمان با برپایی این تظاهرات، دست کم بیست هزار نیروی پلیس در ایالت میناس گرایس دست به اعتصاب زدند.

تازه‌ترین ویدیو