بابانوئل به دیدار کودکان جنگل آمازون رفت
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

بابانوئل به دیدار کودکان جنگل آمازون رفت

بابانوئل با قایق و از مسیر رودخانه به مناطق مسکونی جنگل آمازون سر زد تا کودکان این بخش از برزیل هم از دریافت هدیه کریسمس محروم نشوند. حدود ۵۰۰ کودک که به همراه خانواده‌های خود در حاشیه رودخانه «سولی موئش» زندگی می‌کنند از دست بابانوئل اسباب‌بازی گرفتند. خیلی از این کودکان برای نخستین بار بود که این چهره معروف کریسمس را از نزدیک می دیدند. افراد خیر و داوطلب این هدایا را تهیه و این سفر شادی‌آور را ترتیب داده بودند. از سال ۱۹۹۸ طرح توزیع هدیه کریسمس بین کودکان مناطق محروم برزیل موسوم به «دوستان بابانوئل» با همکاری برخی معلمان محلی در جریان است.

بابانوئل با قایق و از مسیر رودخانه به مناطق مسکونی جنگل آمازون سر زد تا کودکان این بخش از برزیل هم از دریافت هدیه کریسمس محروم نشوند. حدود ۵۰۰ کودک که به همراه خانواده‌های خود در حاشیه رودخانه «سولی موئش» زندگی می‌کنند از دست بابانوئل اسباب‌بازی گرفتند. خیلی از این کودکان برای نخستین بار بود که این چهره معروف کریسمس را از نزدیک می دیدند. افراد خیر و داوطلب این هدایا را تهیه و این سفر شادی‌آور را ترتیب داده بودند. از سال ۱۹۹۸ طرح توزیع هدیه کریسمس بین کودکان مناطق محروم برزیل موسوم به «دوستان بابانوئل» با همکاری برخی معلمان محلی در جریان است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست