تصاویری از جشن خیابانی مسیحیان پاکستان در آستانه کریسمس

تصاویری از جشن خیابانی مسیحیان پاکستان در آستانه کریسمس

صدها تن از اعضای جامعه اقلیت مسیحیان ساکن کراچی روز شنبه و در آستانه فرارسیدن کریسمس و میلاد مسیح در یک مراسم جشن خیابانی شرکت کردند. آنها در حالی که خود لباس‌هایی شبیه به بابانوئل به تن کرده بودند، شترها، کامیون‌ها و خودروهای حامل خود را نیز به تزئینات کریسمسی آراسته بودند.

صدها تن از اعضای جامعه اقلیت مسیحیان ساکن کراچی روز شنبه و در آستانه فرارسیدن کریسمس و میلاد مسیح در یک مراسم جشن خیابانی شرکت کردند. آنها در حالی که خود لباس‌هایی شبیه به بابانوئل به تن کرده بودند، شترها، کامیون‌ها و خودروهای حامل خود را نیز به تزئینات کریسمسی آراسته بودند.

تازه‌ترین ویدیو