اپرای ریگولتو در بارسلون؛ اجرایی مینیمال از اثری پرشاخ‌وبرگ

اپرای ریگولتو در بارسلون؛ اجرایی مینیمال از اثری پرشاخ‌وبرگ

«این اثر از باقی آثار وردی کامل‌تر است چون همه‌چیزش به‌جاست. هر نکته در این اثر مهم است، هر نت و هر میزانِ موسیقی‌اش حساب شده است.»

تازه‌ترین ویدیو