هالی مورفی، بنیانگزار کانون «قهرمانان امید» برای نوجوانان دچار ناتوانی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

هالی مورفی، بنیانگزار کانون «قهرمانان امید» برای نوجوانان دچار ناتوانی

رپرتاژ آگهی ارائه شده توسط

«هر کدام از این بچه‌ها توانایی خاصی دارد و مسئولیت من این است که کمک کنم این توانایی را پیدا کنیم و پرورشش دهیم.»

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست