تصاویری از اسکان موقت افغان‌ها در پایگاه هوایی آمریکا در آلمان

ویدیوها. تصاویری از اسکان موقت افغان‌ها در پایگاه هوایی آمریکا در آلمان

تعدادی از افغان‌های خارج شده از کشورشان به طور موقت در پایگاه هوایی آمریکا در رامشتاین واقع در نزدیکی فرانکفورتِ آلمان اسکان یافتند. در این میان کودکان فارغ از هرگونه دغدغه‌ای نسبت به آینده در این پایگاه مشغول بازی شدند؛ بازی در مقابل آشیانه‌های بزرگی که پیشتر محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی بود.

تعدادی از افغان‌های خارج شده از کشورشان به طور موقت در پایگاه هوایی آمریکا در رامشتاین واقع در نزدیکی فرانکفورتِ آلمان اسکان یافتند. در این میان کودکان فارغ از هرگونه دغدغه‌ای نسبت به آینده در این پایگاه مشغول بازی شدند؛ بازی در مقابل آشیانه‌های بزرگی که پیشتر محل استقرار جنگنده‌های آمریکایی بود.

تازه‌ترین ویدیو