ویدئو؛ درخواست ازدواج در میانۀ رژه روز ملی فرانسه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ویدئو؛ درخواست ازدواج در میانۀ رژه روز ملی فرانسه

امسال در جریان برگزاری رژه نیروهای فرانسه در شهر پاریس به مناسبت جشن‌های روز ملی، رویدادهای کوچک و بزرگ متعددی به وقوع پیوست.

امسال در جریان برگزاری رژه نیروهای فرانسه در شهر پاریس به مناسبت جشن‌های روز ملی، رویدادهای کوچک و بزرگ متعددی به وقوع پیوست.

یکی از این رویدادها، خواستگاری یکی از نظامیان حاضر در مراسم رژه از دوست دخترش در وسط خیابان شانزه لیزه بود.

او مقابل دختر مورد علاقه‌اش زانو زد، از او جواب مثبت گرفت، مقابل دیدگان مردم و خبرنگاران حلقه نامزدی را به او تقدیم کرد و درنهایت او را بوسید؛ رویدادی که با ابراز احساسات حاضران همراه بود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست