تصاویری از نبرد گلادیاتورها در پارک مرکزی نیویورک
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تصاویری از نبرد گلادیاتورها در پارک مرکزی نیویورک

گروهی از علاقه‌مندان به نبردهای گلادیاتوری عهد باستان ماهی یک بار در گوشه‌ای از پارک مرکزی نیویورک آمریکا گرد هم می‌آیند تا با هم مبارزه کنند. آنها لباس‌های مخصوص گلادیاتورها شامل زره و کلاهخود فلزی به تن کرده و در برابر چشم مردمی که برای تفریح و پیک نیک به پارک آمده‌اند با تبر و تبرزین و شمشیر با هم نبرد می‌کنند. هر تیمی که بتواند همه نفرات تیم حریف را به زمین بزند، برنده این رقابت است. دو تیم اصلی رقیب در این نبرد باستانی مدرن، یکی «گلادیاتورهای نیویورک سیتی» و دیگری «گنج شمالی» نام دارند.

گروهی از علاقه‌مندان به نبردهای گلادیاتوری عهد باستان ماهی یک بار در گوشه‌ای از پارک مرکزی نیویورک آمریکا گرد هم می‌آیند تا با هم مبارزه کنند. آنها لباس‌های مخصوص گلادیاتورها شامل زره و کلاهخود فلزی به تن کرده و در برابر چشم مردمی که برای تفریح و پیک نیک به پارک آمده‌اند با تبر و تبرزین و شمشیر با هم نبرد می‌کنند. هر تیمی که بتواند همه نفرات تیم حریف را به زمین بزند، برنده این رقابت است. دو تیم اصلی رقیب در این نبرد باستانی مدرن، یکی «گلادیاتورهای نیویورک سیتی» و دیگری «گنج شمالی» نام دارند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست