بومیان بولیوی سال نو باستانی خود را جشن گرفتند

ویدیوها. بومیان بولیوی سال نو باستانی خود را جشن گرفتند

مردم بومی ایمار و لوئیس آرسه، رئیس جمهوری بولیوی سال نو آند را در مجموعه باستانی تیاهواناکوی بولیوی جشن گرفتند.

مردم بومی ایمار و لوئیس آرسه، رئیس جمهوری بولیوی سال نو آند را در مجموعه باستانی تیاهواناکوی بولیوی جشن گرفتند.

پاچاماما در اساطیر اینکا الهه باروری است و به‌عنوان مادر زمین مورد احترام بومیان آند است. از جمله درخواست‌های پاچاماما، سلامتی برای جهانیان و مردم بولیوی است.

رئیس جمهوری بولیوی در این مراسم گفت: «با ایمان زیاد از پاچامامای خود می‌خواهیم، از اینتی خود [خورشیدایزد مقدس اینکاها] تقاضا می‌کنیم که قدرت و سلامتی به ما بدهد تا به جلو حرکت کنیم.»

هر ساله بومیان آیمار بولیوی در تاریخ ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد- آخرین روز بهار) سال نو را جشن می‌گیرند. سال نو با طلوع خورشید آغاز می‌شود.

طبق تقویم آیمار، هم اکنون سال ۵۵۲۹ است.

تازه‌ترین ویدیو