کارت پستالی از دُبی؛ مناظری از عرش تا فرش

کارت پستالی از دُبی؛ مناظری از عرش تا فرش

وقتی گردشگران از تماشای منظره این تراس سیر شوند، می‌توانند به‌سریع‌ترین شکل ممکن از عرش به فرش برسند و از آنجا منظرهٔ بی‌مانندی را تماشا کنند.

تازه‌ترین ویدیو