کارت‌پستالی از دُبی؛ مقصدی تازه برای کشتی‌های تفریحی دنیا

کارت‌پستالی از دُبی؛ مقصدی تازه برای کشتی‌های تفریحی دنیا

ام‌.اس.سی ویرچووزا که با ۱۷۰۰ تن خدمه امکان پذیرایی از ۶ هزار مسافر را دارد یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین کشتی‌های تفریحی دنیاست که به فناوری پایا و سازگار با محیط زیست مجهز است.

تازه‌ترین ویدیو