گرما در آغاز بهار؛ از لباس تابستانی در فرانسه تا آب‌تنی در اسرائیل
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

گرما در آغاز بهار؛ از لباس تابستانی در فرانسه تا آب‌تنی در اسرائیل

گرم شدن هوا در چند روز گذشته سبب شد تا مردم در شهر بندری ایلات اسرائیل، واقع در ساحل دریای سرخ به آب‌تنی روی بیاورند. در دو روز گذشته دمای هوای هوا در پایتخت فرانسه نیز به شکلی غیرعادی بالا رفت. در پاریس، اگر چه هوا تا حد شنا کردن گرم نشد، اما مردم فرصت این را یافتند تا در کنار رود سن یا در پارک‌ها، از هوایی لذت‌بخش استفاده کنند و برای یک روز هم که شده غصه کرونا را از یاد ببرند.

گرم شدن هوا در چند روز گذشته سبب شد تا مردم در شهر بندری ایلات اسرائیل، واقع در ساحل دریای سرخ به آب‌تنی روی بیاورند. در دو روز گذشته دمای هوای هوا در پایتخت فرانسه نیز به شکلی غیرعادی بالا رفت. در پاریس، اگر چه هوا تا حد شنا کردن گرم نشد، اما مردم فرصت این را یافتند تا در کنار رود سن یا در پارک‌ها، از هوایی لذت‌بخش استفاده کنند و برای یک روز هم که شده غصه کرونا را از یاد ببرند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست