تصاویر پهپادی از حرکت چرخشی گله‌ای از گوزن‌های شمالی در روسیه

ویدیوها. تصاویر پهپادی از حرکت چرخشی گله‌ای از گوزن‌های شمالی در روسیه

تصاویری که با پهپاد در شمال غربی روسیه به ثبت رسیده است گله ای از گوزن های شمالی را در حال حرکت دَوَرانی نشان می دهد.

تصاویری که با پهپاد در شمال غربی روسیه به ثبت رسیده است گله ای از گوزن های شمالی را در حال حرکت دَوَرانی نشان می دهد.

هر چند این حرکت می تواند به نوعی «رقص دسته جمعی» تشبیه شود اما دلیل آن حفاظت گوزن های شمالی از یکدیگر است. 

به گفته محققان حرکت موزون گوزن های شمالی در نزدیکی یکی از روستاهای استان مورمانسک در راستای محافظت آنها از یکدیگر در مقابل حیوان یا انسان مهاجم صورت گرفته است. گوزن های شمالی هنگامی که در برابر مهاجمان احساس خطر می کنند به صورت گله ای به دور یکدیگر می چرخند تا میزان آسیب پذیری خود را کاهش دهند. 

گوزن های ماده یا کم سن و سال اغلب در مرکز این دایره قرار می گیرند تا از خطر احتمالی مهاجمانی همچون گرگ‌، خرس یا انسان در امان باشند.

تازه‌ترین ویدیو