کارت پستال از روسیه؛ درخشش زمستانی مسکو، شهر تزارها

کارت پستال از روسیه؛ درخشش زمستانی مسکو، شهر تزارها

با همکاری

«مسکو در فصل زمستان یادآور روح روسیه و سنت‌ گذشتهٔ ماست و این شهر درعین‌حال، همچنان مدرن و پویا باقی می‌ماند.»

تازه‌ترین ویدیو