یگان اسکیت‌سوار کراچی در تعقیب مجرمان خیابانی

یگان اسکیت‌سوار کراچی در تعقیب مجرمان خیابانی

اعضا یک یگان ویژه از پلیس شهری در کراچی پاکستان دوره‌های اسکیت‌سواری را گذرانده‌اند تا بتوانند با چالاکی بیشتری علیه دزدان، آزارگران و مجرمان خیابانی وارد عمل شوند. فرخ علی، فرمانده این یگان می‌گوید پلیس با استفاده از اسکیت بهتر می‌تواند مجرمان موتور‌سوار را در خیابان‌های شلوغ تعقیب کند. یگان اسکیت‌سوار پلیس کراچی شامل مأموران مرد و زن است. کراچی با جمعیت ۲۰ میلیونی، پرجمعیت‌ترین شهر پاکستان است.

اعضا یک یگان ویژه از پلیس شهری در کراچی پاکستان دوره‌های اسکیت‌سواری را گذرانده‌اند تا بتوانند با چالاکی بیشتری علیه دزدان، آزارگران و مجرمان خیابانی وارد عمل شوند. فرخ علی، فرمانده این یگان می‌گوید پلیس با استفاده از اسکیت بهتر می‌تواند مجرمان موتور‌سوار را در خیابان‌های شلوغ تعقیب کند. یگان اسکیت‌سوار پلیس کراچی شامل مأموران مرد و زن است. کراچی با جمعیت ۲۰ میلیونی، پرجمعیت‌ترین شهر پاکستان است.

تازه‌ترین ویدیو