آخرین مجسمه دیکتاتور اسپانیا زنجیر به گردن از میان مردم رفت

ویدیوها. آخرین مجسمه دیکتاتور اسپانیا زنجیر به گردن از میان مردم رفت

آخرین مجسمه عمومی فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور سابقِ اسپانیا از دروازه ملیلیه، شهر خودمختار اسپانیا واقع در سواحل شمال غربی آفریقا، برداشته شد. گروهی از کارگران روز سه‌شنبه با استفاده از یک بیل حفاری مکانیکی و مته‌های سنگین آن، ابتدا مجسمه را از روی سکوی آجری آن پایین کشیدند و قبل از آن که زنجیری به دور گردنش بیندازند و با خود ببرند، آن را با پلاستیک‌های حباب‌دار بسته‌بندی کردند. این مجسمه در سال ۱۹۷۸ و سه سال پس از مرگ فرانکو ساخته و برپا شده بود. ژنرال فرانسیسکو فرانکو در پی جنگ داخلی سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ در اسپانیا که با خونریزی گسترده همراه بود، قدرت گرفت و به آمر اصلی کشتار بسیاری از جمهوری‌خواهان، آنارشیست‌ها و کمونیست‌های اسپانیا شهرت یافت.

آخرین مجسمه عمومی فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور سابقِ اسپانیا از دروازه ملیلیه، شهر خودمختار اسپانیا واقع در سواحل شمال غربی آفریقا، برداشته شد. گروهی از کارگران روز سه‌شنبه با استفاده از یک بیل حفاری مکانیکی و مته‌های سنگین آن، ابتدا مجسمه را از روی سکوی آجری آن پایین کشیدند و قبل از آن که زنجیری به دور گردنش بیندازند و با خود ببرند، آن را با پلاستیک‌های حباب‌دار بسته‌بندی کردند. این مجسمه در سال ۱۹۷۸ و سه سال پس از مرگ فرانکو ساخته و برپا شده بود. ژنرال فرانسیسکو فرانکو در پی جنگ داخلی سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ در اسپانیا که با خونریزی گسترده همراه بود، قدرت گرفت و به آمر اصلی کشتار بسیاری از جمهوری‌خواهان، آنارشیست‌ها و کمونیست‌های اسپانیا شهرت یافت.

تازه‌ترین ویدیو