کودتا در میانمار؛ مرگ زن جوان آتش اعتراضات را تیزتر کرد

ویدیوها. کودتا در میانمار؛ مرگ زن جوان آتش اعتراضات را تیزتر کرد

زن جوانی که هفته گذشته در جریان راهپیمایی معترضان یانگون، بزرگ‌ترین شهر میانمار زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحت وارده در بیمارستان درگذشت و با کشته شدن او معترضان خشمگین بار دیگر در این شهر به خیابان آمدند. این زن که ۲۰ ساله بود و «میا توئه توئه کهائینگ» نام داشت، نخستین قربانی اعتراضات از زمان کودتا در میانمار بوده و گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند که پلیس با گلوله واقعی به او شلیک کرده است. کودتاچیان، آنگ سان سوچی، رهبر حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی و چند تن دیگر از سیاستمداران ارشد کشور را بازداشت کرده‌اند.

زن جوانی که هفته گذشته در جریان راهپیمایی معترضان یانگون، بزرگ‌ترین شهر میانمار زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحت وارده در بیمارستان درگذشت و با کشته شدن او معترضان خشمگین بار دیگر در این شهر به خیابان آمدند. این زن که ۲۰ ساله بود و «میا توئه توئه کهائینگ» نام داشت، نخستین قربانی اعتراضات از زمان کودتا در میانمار بوده و گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند که پلیس با گلوله واقعی به او شلیک کرده است. کودتاچیان، آنگ سان سوچی، رهبر حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی و چند تن دیگر از سیاستمداران ارشد کشور را بازداشت کرده‌اند.

تازه‌ترین ویدیو