موج سرما در جمهوری چک؛ صخره‌نوردی جای خود را به یخ‌نوردی داد

ویدیوها. موج سرما در جمهوری چک؛ صخره‌نوردی جای خود را به یخ‌نوردی داد

گروهی از صخره نوردان همزمان با موج سرما در جمهوری چک یکی از صخره های محل تمرین خود در روستای ویر را به آبشاری یخ زده تبدیل کردند.

گروهی از صخره نوردان همزمان با موج سرما در جمهوری چک یکی از صخره های محل تمرین خود در روستای ویر را به آبشاری یخ زده تبدیل کردند.

آنها با انتقال آب رودخانه ای در نزدیکی محل تمرین خود امکان یخ نوردی به جای صخره نوردی را پدید آوردند. آب رودخانه بر روی این صخره که ارتفاع آن به ۲۰ متر می رسد یخ زده است.

دمای هوا در روستای ویر در طول شب به کمتر از ۱۰ درجه زیر صفر رسیده است.

تازه‌ترین ویدیو