تظاهرات اقشار مختلف مردم از جمله ورزشکاران علیه کودتا در میانمار

ویدیوها. ویدئو؛ پسران بدنساز و دختران شایسته به تظاهرات ضد کودتا در میانمار پیوستند

اعضای یک باشگاه بدنسازی در یانگون، پایتخت میانمار در حالی که تا کمر برهنه شده بودند، با دردست داشتن تصاویر آنگ سان سوچی راهپیمایی کردند و خواستار آزادی او شدند. در همین حال، گروهی از دختران شایسته میانمار نیز در حالی که لباس ویژه برگزاری این مسابقه را بر تن و تاج بر سر داشتند، در خیابان‌های یانگون تظاهرات کردند و خواستار آزادی آنگ سان سوچی و پایان دادن به کودتای نظامیان در میانمار شدند. در پنجمین روز متوالی، ده‌ها هزار تظاهرکننده دیگر نیز در بسیاری از شهرهای میانمار به خیابان‌ها آمدند و خواستار آزادی بازداشت‌شدگان، پایان دیکتاتوری و لغو قانون اساسی سال ۲۰۰۸ این کشور شدند. حزب «لیگ ملی برای دموکراسی» به رهبری آنگ سان سوچی در انتخابات هشتم نوامبر میانمار با قاطعیت پیروز شد ولی با رخداد کودتای نظامیان از در اختیار گرفتن دوباره قدرت بازماند.

اعضای یک باشگاه بدنسازی در یانگون، پایتخت میانمار در حالی که تا کمر برهنه شده بودند، با دردست داشتن تصاویر آنگ سان سوچی راهپیمایی کردند و خواستار آزادی او شدند. در همین حال، گروهی از دختران شایسته میانمار نیز در حالی که لباس ویژه برگزاری این مسابقه را بر تن و تاج بر سر داشتند، در خیابان‌های یانگون تظاهرات کردند و خواستار آزادی آنگ سان سوچی و پایان دادن به کودتای نظامیان در میانمار شدند. در پنجمین روز متوالی، ده‌ها هزار تظاهرکننده دیگر نیز در بسیاری از شهرهای میانمار به خیابان‌ها آمدند و خواستار آزادی بازداشت‌شدگان، پایان دیکتاتوری و لغو قانون اساسی سال ۲۰۰۸ این کشور شدند. حزب «لیگ ملی برای دموکراسی» به رهبری آنگ سان سوچی در انتخابات هشتم نوامبر میانمار با قاطعیت پیروز شد ولی با رخداد کودتای نظامیان از در اختیار گرفتن دوباره قدرت بازماند.

تازه‌ترین ویدیو