تصاویری از بارش برف در کشورهای اروپایی

تصاویری از بارش برف در کشورهای اروپایی

بارش برف اغلب کشورهای اروپایی را سفید پوش کرد.

بارش برف اغلب کشورهای اروپایی را سفید پوش کرد.

ورود یک جبهه هوای سرد و ابر به شمال و مرکز اروپا، کشورهای این منطقه را با برف و سرما مواجه کرد. 

در آلمان و هلند بارش برف باعث اختلال در حرکت قطارها شده است. در فرانسه نیز وضعیت مشابهی برقرار است و حرکت خودروها در خیابان‌ها با مشکلاتی همراه شده است.

تازه‌ترین ویدیو